Opakowanie foliowe na wyroby garmażeryjne (flaki wołowe)